PODĄŻAJĄC
ZA POSTĘPEM

TWORZYMY
TECHNOLOGIĘ

ZAAWANSOWANYCH
I FUNKCJONALNYCH

NARZĘDZI DO
OBRÓBKI DREWNA

Nota prawna

„FABA” Spółka Akcyjna
09-130 Baboszewo
ul. Przemysłowa 1

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000066710

NIP 567-000-23-92

Wysokość kapitału zakładowego: 922 740,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 922 740,00 zł